Levné postele z masivu DUB, BUK

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení:

V těchto obchodních podmínkách jsou vymezeny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím internetového katalogu www.ekopostele.cz, které jsou pro obě strany závazné.

2. Zboží

Zboží dělíme do dvou skupin:

- typizované zboží (standartní)
- zakázková výroba

Zakázková výroba
Většina objednávaného zboží není vedena skladem a vzhledem k jeho rozmanitosti je vyráběna na zakázku, tzn. dle přijatých objednávek zákazníků je teprve zadáváno do výroby, kde si zákazník sám zvolí dle svých potřeb: např. rozměry, barva, design apod. Proto je u zakázkové výroby termín dodání 3-4 týdny. O dodací lhůtě objednaného zboží jste informováni přímo v textu popisu zboží nebo následně po obdržení potvrzení objednávky. Lhůta dodání začíná běžet dnem přijetí zálohy od zákazníka.

Na zboží, si vyhrazujeme právo žádat od zákazníka uhrazení zálohy ve výši 30% hodnoty zakázky, sloužící jako potvrzení o převzetí. Zákazník bude vždy informován a požádán o souhlas s objednávkou e-mailem nebo telefonicky.

V případě, že Vámi objednané zboží je Zakázková výroba, informujeme Vás o tom v potvrzení objednávky a trváme na písemném souhlasu, že s tímto souhlasíte. Žádost o souhlas zasíláme e-mailem.

V případě, že je Vaše zboží zakázková výroba, nelze uplatnit odstavec 6 občanského zákonu 367/2000 Sb, nelze odstoupit od kupní smlouvy.

Do kategorie zakázkové zboží spadá i zboží atypické.

Atypické zboží: nestandardní rozměry výrobků, barevné a jiné úpravy výrobků.
Nabízené výrobky jsme schopni rozměrově i barevně upravit dle požadavků zákazníka. Například lze upravit rozměr matrací přesně na centimetr dle Vaší postele. Stačí poslat poptávku na konkrétní výrobek, včetně popisu úpravy. Co nejdříve Vám zpracujeme nezávaznou kalkulaci požadovaného výrobku. V případě zájmu o výrobu zcela atypických prvků zašlete nákres výrobku nebo alespoň Vaši představu. Na veškeré atypické zboží si také vyhrazujeme právo žádat od zákazníka uhrazení zálohy ve výši 30% hodnoty zakázky. Zákazník bude vždy informován a požádán o souhlas s objednávkou e-mailem nebo telefonicky.

V případě, že Vámi objednané zboží je Atypické zboží, informujeme Vás o tom v potvrzení objednávky a trváme na písemném souhlasu, že s tímto souhlasíte. Žádost o souhlas zasíláme e-mailem.

Protože atypické zboží je bráno jako zakázka, i zde termín dodání začíná běžet přijetím platby na náš účet. O přijetí platby Vás e-mailem informujeme.
V případě, že je Vaše zboží zakázková výroba, nelze uplatnit odstavec 6 občanského zákonu 367/2000 Sb, nelze odstoupit od kupní smlouvy.

2. Dodatky ke zboží:
barevné odstíny zboží na obrázcích se mohou lišit od skutečnosti (vlivem technických důvodů, nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti, kvalita fotografií atd.).
Foto je ilustrační, dekorace není součástí výrobku.

3. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění osobních údajů a náležitostí uvedených v poptávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky prodávajícím. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
- Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě překlepu nebo špatně zadané ceny na internetovém katalogu.

Vyplněním poptávkového formuláře, či závazné objednávky z internetového katalogu www.ekopostele.cz kupující dává souhlas ke shromaždování a archivování osobních údajů a jeho nákupech.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou úplného zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

4.Ceny a platby
Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo řidiči. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

5. Záruka
- Veškeré záruční lhůty jsou uvedeny v popisu prodávaného zboží.

Vrácení zboží
V souladu se zákonem č. 367/2000 dále má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.
- vyplnění osobních údajů
- popis zakázky
- důvod odstoupení od kupní smlouvy

- zboží nesmí být poškozeno, použito nebo jakkoliv znehodnoceno.
- musí být přiložen originál dokladu o koupi.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží, vyjma dopravného a manipulačních poplatků, zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo připraveno k vyzvednutí na pobočkách.

6.Ochrana osobních dat
Provozovatel internetového obchodu neposkytne Vaše osobní údaje v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita jen při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.
Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednávek a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněnou bankovním převodem.

7.Záruční podmínky
Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě (ode dne uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít).
V případě výměny výrobku se záruka neprodlužuje a zákazníkovi bude vystaven nový záruční list. Případná další reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.
Nárok na uplatnění záruky zaniká:


- Poškozením zboží při manipulaci.
- Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou.
- Zboží bylo poškozeno živly.
- Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo
- Pokud zboží neodpovídá zásadám obecné hygieny (týká se především matrací a polštářů)

Poptávka

Vyplňte tento formulář. Budete kontaktováni, jak jen to bude možné.
captcha
Nahrát znovu